top of page

De top 7 (plus 1) succesfactoren voor krachtige onderwijsteams


De afgelopen jaren begeleidde ik onderwijsteams die effectiever en met meer energie en plezier wilden samenwerken. In een aantal sessies onderzochten docenten samen hoe ze de manier van werken beleefden en wat ze nodig hadden om samen te groeien en doelen te halen. Opvallend genoeg kwam vrijwel ieder team met de volgende succesfactoren: 1. Duidelijke afspraken over taakverdeling en doelen. 2. Handelen in lijn met afspraken en taakverdeling. 3. Elkaar horen en zien, elkaar beter kennen. 4. Eerlijke, open, constructieve feedback én waardering. 5. Elkaar opzoeken, informeren, helpen (binnen én buiten het team). 6. Bewust gebruik maken van ieders kwaliteiten en energiegevers. 7. Korte en langere rustmomenten: voor herstel, verbinding, grotere plaatje overzien. Een essentiële BASISVOORWAARDE voor een gezond en effectief team was veiligheid en vertrouwen. Dit werd volgens docenten en hun teamleiders vooral gevoed door de 'top 5': duidelijkheid, eerlijkheid én elkaar kennen en steunen. De teams vertaalden deze inzichten naar concrete afspraken om samen verder te groeien. Hoe herkenbaar is dit voor jouw team of organisatie?...


Loes Meijlink

Comments


bottom of page