top of page

Privacy beleid

Privacy Beleid TheSparkCompany - algemeen

 

Geheimhouding van jouw gegevens en privacy

Veiligheid en vertrouwen zijn belangrijke waarden voor TheSparkCompany. Daarnaast zijn er wettelijk vereisten. TheSparkCompany verplicht zich tot zorgvuldige verwerking van jouw persoonlijke gegevens.

 

Contactgegevens
Loes Meijlink is de ‘Functionaris Gegevensbescherming’
voor TheSparkCompany. Zij is te bereiken via Loes@TheSparkCompany.nl en 06 11 799 488.  TheSparkCompany, Postbus 664, 3720 AR Bilthoven

 

Welke gegevens worden verwerkt

TheSparkCompany verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan TheSparkCompany verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die TheSparkCompany verwerkt:

 • Voor- en achternaam

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 • Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die via een intakeformulier worden verzameld: gezondheidsgegevens (denk bijv. aan medicatiegebruik)

 

Doel gegevensverwerking

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. Denk aan de dienstverlening zelf (bijv. intake coachtraject en uitvoeren training), klantenadministratie, crediteuren/debiteuren administratie en communicatie tussen klant en coach/trainer.

 

Verkrijgen van persoonsgegevens
TheSparkCompany verkrijgt jouw persoonsgegevens rechtstreeks via een gesprek, via de bedrijfswebsite, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat TheSparkCompany jouw persoonsgegevens (naam, emailadres en telefoonnummer) verkrijgt via derden in het kader van het coachtraject als dat via je werkgever of via een coachplatform loopt.

 

Derden
TheSparkCompany verstrekt jouw gegevens niet aan derden, met de volgende uitzonderingen:

 • tenzij dat expliciet vooraf door jouzelf als opdrachtgever/klant gevraagd of goedgekeurd wordt, bijv. bij gebruik van een geanonimiseerde casus voor intervisie doeleinden.

 • naam en adresgegevens worden via de adressering op facturen gezien door de accountant van TheSparkCompany (de Jong Koster) in de context van administratie en fiscaal jaarwerk.

 • TheSparkCompany maakt gebruik van een afgeschermde bedrijfsaccount op Google Drive voor alle gegevensopslag. Daarbij geldt de verwerkingsovereenkomst met Google in die context.

 

Bewaartermijn klantinformatie en coachdossiers

De bewaartermijn van klantinformatie  en coachdossiers is 8 jaar. Daarna worden de gegevens verwijderd.

Het recht op intrekking van verleende toestemming

Klanten hebben het recht om een eerder verleende toestemming tot gebruik en verwerking van hun persoonlijke gegevens in te trekken. Dat kan indien gegevens niet kloppen, niet compleet zijn of niet ter zake doen. Hiervoor is het voldoende om een mail met het verzoek te sturen aan Loes@TheSparkCompany.nl

 

 

Privacy contactformulier en website TheSparkCompany.nl

 

Gebruik gegevens via contactformulier TheSparkCompany

Wij gebruiken gegevens die je invult via het contactformulier op de website www.TheSparkCompany.nl – ‘’Contact’’ uitsluitend en éénmalig ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met het informatieverzoek dat je instuurt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. 

Automatisch verzamelde gegevens via deze website (cookies)

Deze website maakt gebruik van ‘cookies’ (kleine tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij gebruiken deze geanonimiseerde informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Er zijn diverse soorten cookies, namelijk:

 • functionele cookies: deze cookies zijn nodig om de website optimaal te laten functioneren via het Wix platform waarop deze site is ontworpen. 

 • analytische cookies: deze cookies bieden inzicht in het gebruik van de website en hoe je de website hebt gevonden. Op onze website worden cookies van Google Analytics, Wix en Hotjar geplaatst hiervoor;

 • marketing cookies: deze cookies kunnen in principe worden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers vast te leggen om persoonlijke aanbiedingen te doen; momenteel wordt hier geen gebruik van gemaakt door TheSparkCompany.

​Samenvattend: wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze bezoekers, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Hierbij anonimiseren we jouw IP-adres en hebben we een overeenkomst met Google waarin wordt aangegeven jouw gegevens niet met derden te delen. Op deze site kun je via de pop-up aangeven welke cookies je accepteert dan wel weigert.

bottom of page